Ceny Wsparcie

Prześlij pliki i strony
do analizy.

Jesteśmy dumni z prowadzenia najbardziej aktualnych baz danych wirusów i niebezpiecznych witryn. Zgłoszenia od naszych użytkowników są bardzo ważnym elementem aktualizacji naszych baz danych.

Wybierz rodzaj zgłoszenia:
Niebezpieczna witryna
Błędnie zakwalifikowana witryna
Podaj swoje dane

Podaj swoje dane

Niebezpieczna witryna

Jeżeli okaże się, że witryna zgłoszona przez tę stronę zawiera szkodliwe oprogramowanie lub jest związana z phishingiem, zablokujemy ją w naszej usłudze Web Shield. Kiedy to zrobimy użytkownicy będą chronieni przed przypadkowym odwiedzeniem tej witryny.

Błędnie zaklasyfikowane

Jeżeli witryna jest blokowana przez Web Shield na skutek błędu i nie zawiera szkodliwego oprogramowania ani nie jest związana z phishingiem, ponownie zbadamy zgłoszenie i jeżeli zgodzimy się, że tak faktycznie jest, usuniemy ją z naszej bazy danych z definicjami.

Błędnie zaklasyfikowane

Jeżeli plik zostanie w czasie skanowania mylnie zakwalifikowany jako szkodliwy, określamy to błędną klasyfikacją. Jeżeli zgłosisz błędną kwalifikację, sprawdzimy taki plik i jeżeli zgodzimy się, że jest nieszkodliwy zaktualizujemy naszą bazę danych z definicjami.

Szkodliwe Pliki

Jeżeli okaże się, że witryna zgłoszona przez tę stronę zawiera szkodliwe oprogramowanie, które było dotychczas nieznane, dodamy do bazy danych nową definicję. Kiedy to zrobimy Antivirus będzie blokował, wykrywał i jeśli to możliwe usuwał je w trakcie skanowania w przyszłości.