Priser Støtte

Send inn filer og nettsteder
for analyse.

Vi bruker store ressurser på å holde den mest oppdaterte databasen over virus og farlige nettsteder. Brukerfunn er en veldig viktig del av oss for å opprettholde en rett og oppdatert database.

Velg en innsendingstype:
Skadelig nettsted
Falsk positiv nettsted
Oppgi detaljene

Oppgi detaljene

Skadelig nettsted

Hvis det viser seg at et nettsted som sendes inn via denne siden har skadelig programvare eller inneholder phishing-forsøk, blokkerer vi den i vår Web Shield-tjeneste. Etter at vi har gjort det, blir brukerne våre beskyttet mot å besøke nettstedet ved en tilfeldighet.

Falske positiver

Hvis et nettsted har blitt blokkert av Web Shield ved en feiltakelse, og ikke har skadelig programvare eller phishing-forsøk, går vi gjennom innsendingen, og hvis vi er enig, fjerner vi nettstedet fra definisjonsdatabasen vår.

Falske positiver

Hvis en fil har feilaktig blitt oppdaget under en antivirusskanning, kalles dette en falsk positiv. Ved å sende inn en falskt positiv vurderer vi filen, og hvis vi er enige om at den er flagget feil, oppdaterer vi definisjonsdatabasen.

Skadelige filer

Hvis en fil som sendes inn via denne siden har ny skadelig programvare som for øyeblikket er ukjent for oss, blir en definisjon lagt til i databasene våre. Etter at vi har gjort det, vil antivirusprogrammet vårt blokkere, oppdage og om mulig fjerne den i fremtidige antivirusskanninger.